بازرسی و رسیدگی به شکایات ----- تلفن : 33339835-061 ---- با بازرسان ما در تماس باشید.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اخبار » اسلایدر
  • شناسه : 771
  • 24 فوریه 2020 - 18:05
  • 787 بازدید
  • ارسال توسط :
  • نویسنده : روابط عمومی
  • منبع : روابط عمومی
پیام تبریک روز مهندس

پیام تبریک روز مهندس

پنجـم اسفنـد ماه، خجستـه زاد روز دانشمنـد بزرگ ایرانـی خواجـه نصیـرالدین طوسـی، روز ملی مهندسیـن مبارک

 

مهندسیـن تلاشگـر و دلسـوز شرکـت مـادر تخصصـی بازرگانـی دولتـی ایـران

 

پنجـم اسفنـد ماه، خجستـه زاد روز دانشمنـد بزرگ ایرانـی خواجـه نصیـرالدین طوسـی، روز ملی مهندسیـن نامگـذاری شده است که فرصـت را مغتنـم شمـرده و این روز بـزرگ را به تمامـی مهندسیـن کارآمد سرزمیـن ایـران زمیـن خصوصـاً مهندسیـن اداره کل غله و خدمـات بازرگانـی خوزستـان تبریـک و تهنیـت عـرض می نمایـم.

امیـد است، با تکیـه بر مطالعـه، تحقیـق و آمـوزش همـراه با فعالیـت های گروهـی، حرفـه ای و خلاقانـه و با استفـاده از فنـاوری های نویـن با رعایـت اصول مهندسـی و اخـلاق اسلامـی، اندیشـه روشـن مهندسیـن شرکـت مـادر تخصصـی بازرگانـی دولتـی ایـران همـواره دستـاورد های عظیـم و ارزشمنـدی را به میهـن ارزانـی داشتـه و بتوانیـم هدیـه ی گرانبهایـی به نسل هـای آتـی تقدیـم نمائیـم.

 

خدارحـم امیـری زاده

مدیـرکل غله و خدمـات بازرگانـی خوزستـان

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.