بازرسی و رسیدگی به شکایات ----- تلفن : 33339835-061 ---- با بازرسان ما در تماس باشید.

درباره ما

تاریخچه

شرکت صنایع برودتی بهمن ( سهامی خاص) با سرمایه پنجاه میلیون ریال منقسم به ۵۰۰ سهم طی شماره ۶۹۰۹۶ ثبت شرکتهای غیر تجاری تهران در تاریخ ۲۸/۱۱/۶۶ به ثبت رسیده. کلیه سهام شرکت متعلق به شرکت بهمن مرکزی و از شرکت های زیر مجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) و در زمره شرکتهیا دولتی قرار دارد. اساسنامه شرکت در ۵۶ ماده در تاریخ فوق الذکر تنظیم و به تصویب هیأت تأسیس شرکت رسیده و مرکز اصلی شرکت در تهران تعیین گردیده است.

 موضوع شرکت طبق بند ۲ اساسنامه اجراء کامل کلیه طرحها و پروژه های صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با صنایع برودتی می باشد، شامل ساخت انواع سردخانه های بزرگ، انبارها جهت نگهداری کالاهای سریع الفساد، تونلهای انجماد، واحدهای یخسازی ، طرحهای مربطوه به صنایع غذائی شیلات، تهیه آب شیرین از دریا تهیه اکسیژن مایع از هوا، پالایش و سایر طرحهای مشابه که به نحوی مرتبط با صنعت تبرید می باشد، اجراء کلیه طرحهای تولیدی مجاز در جهت خودکفائی صنت تبرید و صنایع وابسته، واردات کلیه ماشین آلات و قطعات یدکی مربوط به موضوع شرکت و انجام سایر عملیات بازرگانی مجاز در زمینه کاری شرکت، ایجاد شرکت و مشارکت در شرکت های موجود و همچنین اعطاء و اخذ نمایندگی در داخل و خارج کشور.

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۴(استان خوزستان) به عنوان بازوی اجرایی و عملیاتی شرکت بازرگانی دولتی ایران و وزارت بازرگانی مسئولیت سنگین و مهم تامین ، نگهداری،حمل و توزیع کالاهای اساسی را بر عهده دارد .