بازرسی و رسیدگی به شکایات ----- تلفن : 33339835-061 ---- با بازرسان ما در تماس باشید.

موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » معرفی مدیران
  • 25 اسفند 1400 - 16:53
  • 533 بازدید
  • ارسال توسط :
ردیفنام و نام خانوادگیسمتتلفن محل کار
۱امید جهان نژادیانمدیر کل۳۳۳۳۲۵۴۷
۲مهران امیرپرستمعاون اداری-مالی۱۰۴-۳۳۳۳۴۰۱۱
۳کاوش حسین پورمعاون بازرگانی۱۲۳-۳۳۳۳۴۰۱۱
۴محسن ادیمرئیس حراست۱۶۰-۳۳۳۳۴۰۱۱
۵بهزاد خواجویمدیر امور اداری۱۴۳-۳۳۳۳۴۰۱۱
۶امید قنواتیرئیس امور مالی۱۴۴-۳۳۳۳۴۰۱۱
۷علیرضا گودرزیرئیس نظارت بر تامین و خدمات بازرگانی۱۳۶-۳۳۳۳۴۰۱۱
۸غلامرضا سیف آبادیرئیس توزیع و فروش۱۲۸-۳۳۳۳۴۰۱۱
۹امید کاید پورمسئول روابط عمومی۱۵۹-۳۳۳۳۴۰۱۱
۱۰عصمت احمدپورمسئول امور قراردادها۱۳۹-۳۳۳۳۴۰۱۱
۱۱علیرضا عامریمسئول آرد و نان۱۲۵-۳۳۳۳۴۰۱۱
۱۲محمود فاخر نسبمسئول خدمات بازرگانی۱۳۲-۳۳۳۳۴۰۱۱
۱۳مجاهد راشدیرئیس امور بندری۵۲۲۸۴۷۲۹
۱۴غلامرضا بدیعتمسئول نمایندگی بهبهان۵۲۷۲۲۲۵۰
۱۵قدرت اله شاهی هزاروندمسئول نمایندگی شوش۴۲۸۷۳۹۴۰
۱۶علی حیدریمسئول نمایندگی اندیمشک۴۲۶۲۷۹۳۱
۱۷شهروز فرحمندمسئول نمایندگی دزفول۴۲۳۲۳۰۲۰
۱۸عبدالحسن جمیل زادهمسئول نمایندگی شوشتر۳۶۲۳۰۰۶۰
۱۹محمدرضا پورباقرمسئول نمایندگی سوسنگرد۳۶۷۴۶۱۷۵