بازرسی و رسیدگی به شکایات ----- تلفن : 33339835-061 ---- با بازرسان ما در تماس باشید.

موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » مراحل خرید گندم از کشاورز
  • 25 آوریل 2022 - 11:22
  • 190 بازدید
  • ارسال توسط :

مراحل خرید گندم از کشاورز


۱-کشاورز باید در سامانه پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی ثبت نام نماید.
۲-کشاورز بعد از برداشت محصول به همراه مدارک مورد نیاز به مراکز خرید گندم مراجعه نمودهتا گندم خود
را تحویل مرکز نماید.
۳-کارشناس آزمایشگاه مرکز خرید بعد ازنمونه گیری گندم و آزمایش نمودنآندرصد افت مفید،غیر مفید و
همچنین رطوبت آن را مشخص نموده است.
۴-ماشین محموله گندم بعد از آزمایش برایمشخص شدنوزنمحموله و همچنین تخلیهبرروی باسکول رفت
و برگشت صورت می پذیرد.
۵-هنگام مشخص شدن وزن محموله کاربر محموله کشاورز را با مدارکی که هنگام تحویل گندم به مرکز ارائه
نموده است ثبت می نماید.
۶-عامل تشخیص بعد از چک کردن اطلاعات چاپ شده با مدارک ارائه شده تیک تایید مرحله بعد را در سامانه
سیفا زده تا عامل ذیحساب بتواند آن را ببیند.
۷-عامل ذیحساب بعد از بررسی اسناد تیک تایید را زده تا بتواند فایل بانکی را از سامانه سیفا دریافت نماید.
۸-ارسال فایل کشاورزان به بانک جهت پرداخت نمودن وجه گندم.