بازرسی و رسیدگی به شکایات ----- تلفن : 33339835-061 ---- با بازرسان ما در تماس باشید.

موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » لیست مراکز خرید گندم
  • 07 مهر 1398 - 17:11
  • 2585 بازدید
  • ارسال توسط :

 لیست مراکز خرید گندم

 

 

ردیف شهرستان نام مراکز خرید کد مرکز نوع مالکیت نوع گندم
۱ امیدیه جایزان ۶۶۶ تعاون روستایی معمولی
۲ گئارچیتی ۶۶۱ تعاون روستایی معمولی
۳ آسیاب ۶۶۵ تعاون روستایی معمولی
۴ اندیکا اندیکا ۱۹۷۹ تعاون روستایی معمولی
۵ اندیمشک سیلوی بتنی اندیمشک ۵۶ شرکت غله معمولی
۶ سیلوی فلزی آرد اندیمشک ۱۷۹۵ خصوصی معمولی
۷ سیلوی فلزی عسگری خصوصی معمولی
۸ حسینیه ۵۹۷ تعاون روستایی دروم
۹ بنوار ناظر ۶۸۳ تعاون روستایی دروم
۱۰ اهواز سیلوی بتنی شهید رجایی ۱۵۸ شرکت غله معمولی
۱۱ سیلوی بتنی شهید آذر پیکان ۵۸ شرکت غله دروم
۱۲ سیلوی فلزی کارخانه آرد جنوب ۳۸۴ خصوصی معمولی
۱۳ سیلوی فلزی کارخانه آرد مهزیار ۱۹۰۹ خصوصی معمولی
۱۴ انبار کارخانه آرد مهزیار ۳۸۹ خصوصی معمولی
۱۵ انبار کارخانه آرد خوزستان ۳۸۷ خصوصی معمولی
۱۶ انبار کارخانه آرد اهواز ۳۸۳ خصوصی معمولی
۱۷ شرکت پارس میر خصوصی معمولی
۱۸ سویسه ۱۹۷۶ تعاون روستایی معمولی
۱۹ گبیر ۵۷۶ تعاون روستایی معمولی
۲۰ دهکده ۶۷۲ تعاون روستایی معمولی
۲۱ الهایی ۵۷۸ تعاون روستایی معمولی
۲۲ ایذه سیلوی فلزی کارخانه آرد زمرد ۳۸۲ خصوصی معمولی
۲۳ انبارمکانیزه کارخانه آرد زمرد ۳۸۲ خصوصی معمولی
۲۴ امیرالمومنین تعاون روستایی دروم
۲۵ باغملک میداود ۵۹۸ تعاون روستایی معمولی
۲۶ سرحانی ۶۹۰ تعاون روستایی معمولی
۲۷ بختگان ۶۹۱ تعاون روستایی معمولی
۲۸ بهبهان سیلوی بتنی بهبهان ۵۹ شرکت غله دروم
۲۹ انبار مکانیزه بهبهان شرکت غله معمولی
۳۰ انبار کارخانه آرد بهبهان ۶۰ خصوصی معمولی
۳۱ سردشت زیدون ۵۹۳ تعاون روستایی دروم
۳۲ لنگیرات ۵۹۴ تعاون روستایی معمولی
۳۳ دودانگه ۶۵۹ تعاون روستایی معمولی
۳۴ خرمشهر انبار کارخانه آرد خرمشهر ۱۴۵ خصوصی معمولی
۳۵ کفیشه ۱۹۱۰ تعاون روستایی معمولی
۳۶ دزفول انبار صفی آباد ۵۶۸ خصوصی معمولی
۳۷ سیلوی ساقه طلایی خصوصی معمولی
۳۸ انبار کارخانه آرد دزفول ۳۸۸ خصوصی معمولی
۳۹ سبیلی ۵۸۳ تعاون روستایی معمولی
۴۰ سردشت ۵۸۴ تعاون روستایی معمولی
۴۱ بنوت ۶۸۶ تعاون روستایی دروم
۴۲ دشت آزادگان بستان ۵۷۷ تعاون روستایی معمولی
۴۳ جلالیه ۸۳۸ تعاون روستایی معمولی
۴۴ رامشیر رامشیر ۵۹۲ تعاون روستایی معمولی
۴۶ رامهرمز سیلوی فلزی شهید عبدی زاده ۱۹۷۳ خصوصی معمولی
۴۷ انبار کارخانه آرد زمرد ایذه ۶۰۵ خصوصی دروم
۴۸ سلطان آباد ۶۰۷ تعاون روستایی معمولی
۴۹ انبار شماره ۲ آرد زمرد رامهرمز خصوصی معمولی
۵۰ شادگان غریبه ۶۶۲ تعاون روستایی دروم
۵۱ عبودی ۵۹۵ تعاون روستایی معمولی
۵۲ شوش سیلوی رو باز شوش ۶۱ شرکت غله معمولی
۵۳ سیلوی فلزی فراز کرخه خصوصی معمولی
۵۴ سیلوی بتنی ایوان کرخه خصوصی معمولی
۵۵ انبار کارخانه آرد شوش ۳۸۶ خصوصی معمولی
۵۶ غرب کرخه ۱۹۷۴ خصوصی دروم
۵۷ سید عباس ۵۸۱ تعاون روستایی معمولی
۵۸ شوشتر سیلوی بتنی شوشتر ۶۲ شرکت غله معمولی
۵۹ انبار مکانیزه شماره ۱ شوشتر ۲۱۳ شرکت غله معمولی
۶۰ انبار مکانیزه شماره ۲ شوشتر ۲۱۳ شرکت غله معمولی
۶۱ انبار کارخانه آرد شوشتر ۳۸۵ خصوصی معمولی
۶۲ مدرس ۶۷۳ تعاون روستایی معمولی
۶۳ ابوطیور ۵۸۵ تعاون روستایی معمولی
۶۴ آبکرمک ۶۶۷ تعاون روستایی دروم
۶۵ گتوند جنت مکان ۶۶۳ تعاون روستایی معمولی
۶۶ عقیلی ۱۰۳۷ تعاون روستایی معمولی
۶۷ لالی کارخانه آرد مسجدسلیمان ۱۵۷ خصوصی  معمولی
۶۸ ماهشهر انبار کارخانه آرد ماهشهر ۸۳۹ خصوصی  معمولی
۶۹ مسجد سلیمان انبار کارخانه آرد مسجد سلیمان ۱۵۷ خصوصی  معمولی
۷۰ هفتگل هفتگل ۶۰۶ تعاون روستایی معمولی
۷۱ هندیجان هندیجان ۵۹۰ تعاون روستایی معمولی
۷۲ چم خلف ۵۹۱ تعاون روستایی معمولی
۷۳ هویزه هویزه ۸۴۰ تعاون روستایی  معمولی
۷۴ شهدای هویزه ۵۷۹ تعاون روستایی  معمولی